top of page
Tento kurz již začal, ale můžete si rezervovat zbývající schůzky.

Irský step dancing | BASIC

úterý | 17:00 | 90 min | Praha 3 | beginner+

  • Začalo 9. 1.
  • 9 660 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

1 volných míst


Popis

Pravidelné lekce irského step dancingu, sólového stylu, který kombinuje tanec v tzv. soft shoes a irský step, na začátečnické úrovni. Cílem je rozvíjet a procvičovat základní kroky a kombinace obou stylů po technické stránce, vracet se k dříve naučeným sólovým tancům a postupně posouvat tanečníky k další, primary, úrovni. Výstupem je tanečník, který ovládá základní taneční techniku a tance v beginner úrovni a zvládá zatančit sám naučené tance v různém tempu. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování taneční techniky a tanců v tzv. soft shoes a heavy shoes, protažení na závěr. Tyto lekce doporučujeme po ukončení 12 týdenního kurzu irského step dancingu - Sólové tance 2. Zároveň je vhodný pro zájemce o tento taneční styl, kteří již mají předchozí zkušenost s irským sólovým tancem. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme pro nováčky zdarma. Kontaktujte nás pro bližší informace: info@inspiraldance.net Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 4830 Kč. První část je splatná do 8.1. 2024, druhá do 15.3. 2024. ------------ Tuesday | 17:00 | 90 min | Prague 3 | beginner These are weekly lessons of Irish step dancing, a solo style that combines dancing in so-called soft shoes and Irish tap, at a beginner level. The goal is to develop and practice the basic steps and combinations of both styles from a technical point of view, practice previously learned solo dances and gradually lead the dancers to the next, primary, level. The output of these lessons is a dancer who masters the basic dance technique and dances at the beginner level and manages to dance solo at different speeds. The program of each lesson includes warming up and dynamic stretching of the whole body, teaching and practicing dance techniques and dancing in so-called soft shoes and heavy shoes, stretching at the end. We recommend these lessons after completing the 12-week course of Irish step dancing - Solo dances 2. At the same time, it is suitable for those interested in this dance style who already have previous experience with Irish solo dance. You can register for these lessons at any time during the year. We offer the first lesson for free for new members. Contact us for more information: info@inspiraldance.net Payment for tuition is divided into two parts = 2x 4830 CZK. The first part is due by the 8.1. 2024, the second by the 15.3. 2024.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page