top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

🐝 Busy Bees 🐝

Irské tance pro děti | Irish dance for kids

  • Začalo 3. 10. 2023
  • 7 040 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

Popis

Úterý | 15:45 | 60 min | Praha 2 | začátečník Do této lekce přibíráme děti od 4 let přímo z lekcí "Happy Tots", nebo kteří ovládají základní kroky v tzv. soft shoes (přeskoky, sedmičky, promenáda, seskoky). Jako pilné včelky rozvíjejí již známé pohyby a učí se další nové krokové kombinace. Postupně se dostávají k prvním sólovým tancům v tzv. soft shoes na úrovni beginner. Když ovládají alespoň dva tance v beginner úrovni (basic reel a light jig), doporučujeme docházet dvakrát týdně a začít se seznamovat s irským stepem (1x lekce soft shoes a 1x lekce irského stepu). Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuka a procvičování nových tanečních kroků, protažení na závěr. V "Busy Bees" vedeme výuku zábavnou formou. Malí tanečníci si osvojují základy irského tance a učí se první sólové tance. Postupně obsáhnou 4 tance v tvz. soft shoes a 2-3 v tzv. hard shoes (irský step). Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 3520 Kč. První část je splatná do začátku lekcí (3.října 2023), druhá do konce ledna 2024. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 20% z celkové částky. ---------- Tuesday | 16:45 | 55 min | Prague 2 | beginner We accept children from the age of 4 directly from the "Happy tots" lessons, or those who can dance basic steps in the soft shoes (jumps, sevens, promenade, jumps) to this class. As diligent bees, they develop already known movements and learn other new combinations. They gradually get to the first solo dances in soft shoes at the beginner level. When they master at least two dances at the beginner level (basic reel and light jig), we recommend to add a second class per week and start learning hard shoe dancing (1x soft shoes lesson and 1x hard shoe lesson per week). The program of each lesson includes warm up and dynamic stretching of the whole body, learning and practicing dance steps, cool down stretching at the end. At "Busy bees" we are keeping it fun&cool. Little dancers learn the basics of Irish dancing and learn their first solo dances. They gradually cover 4 dances in soft shoes and 2-3 in hard shoes (Irish step). The total fee is divided into two payments = 2x 3520 CZK. The first part is due before the first lesson (October 3rd, 2023), the second by the end of January 2024. We offer a special discount of 20% off the total fee in case of registering two siblings at the same time.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page