top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Workshop s Jamesem Greenanem (pokročilí)

Workshop with James Greenan (advanced)

  • Ukončeno
  • Od 3 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

Popis

🇨🇿Účastněte se exkluzivního tanečního workshopu s renomovaným profesionálním tanečníkem a choreografem Jamesem Greenanem z Irska! Tento workshop nabízí neopakovatelnou příležitost zdokonalit své dovednosti. Během čtyř 90-minutových lekcí, které jsou rozloženy do dvou dní, budeme prozkoumávat rozmanitost irského tance. Dvě lekce v hard shoes se zaměří na tradiční hornpipe a treble reel, zatímco dvě lekce v soft shoes budou věnovány taneční technice a show stylu. Pro zajištění optimálního prostoru pro vaše taneční dovednosti jsme do 4. února vyčlenili místa výhradně pro tanečníky z inSpiral Dance Company. Od 5. února budeme otevírat zbývající místa pro přihlášky z jiných tanečních škol nebo skupin. S ohledem na individuální péči a efektivní výuku bude kapacita omezena na maximálně 10 tanečníků v každé lekci. Registrace je možná pouze na kompletní sadu 4 tanečních lekcí. Přijměte výzvu a získejte nezapomenutelné zkušenosti pod vedením jednoho z nejlepších tanečníků a choreografů v oboru. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM | PRELIMINARY TIMETABLE 10:00-11:30 BEGINNERS/PRIMARY - introduction to hornpipe 11:30-13:00 ADVANCED - trad hornpipe 14:30-16:00 BEGINNERS/PRIMARY - soft shoes 16:00-17:30 ADVANCED - soft shoe technique 9:30-11:00 ADVANCED - treble reel 11:00-12:30 BEGINNER/PRIMARY - treble reel 13:30-15:00 ADVANCED - soft shoes show style 15:00-16:30 BEGINNERS/PRIMARY - soft shoes 🇬🇧Join an exclusive dance workshop with renowned professional dancer and choreographer James Greenan from Ireland! This workshop is providing a unique opportunity to refine your skills. Over four 90-minute sessions spread across two days, we will explore the diversity of Irish dance. Two sessions in hard shoes will focus on traditional hornpipe and treble reel, while two sessions in soft shoes will delve into dance technique and show style. To ensure an optimal space for your dance proficiency, we have reserved spots exclusively for inSpiral dancers until February 4th. From February 5th, we will open up remaining slots for applicants from other dance schools or groups. Considering individual attention and effective teaching, the capacity is limited to a maximum of 10 dancers in each session. Registration is possible only for the complete set of 4 dance sessions. Embrace the challenge and gain unforgettable experiences under the guidance of one of the finest dancers and choreographers in the field.


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page