top of page

Soutěžní skupina

Competition group

  • Začíná 18. 9.
  • 9 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

8 volných míst


Popis

Středa | 17:10 | 120 min | Praha 3 | beginner až open úroveň Pravidelné lekce probíhají přímo pod vedením kvalifikované lektorky Terezy Bernardové (T.C.R.G.). Jsou určeny pouze pro zájemce o soutěže a zkoušky v irském tanci od beginners po open úroveň. Jde o malou uzavřenou skupinu tanečníků pracujících na své taneční úrovni směrem k dosažení vlastních cílů s individuálním přístupem a pod odborným vedením. To vše v přátelské a podporující atmosféře. Noví zájemci o soutěžení pod inSpiral Dance Company nejprve kontaktujte přímo lektorku na: tereza@inspiraldance.net Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 9000 Kč (po předchozí domluvě je možné rozdělit na splátky). První část je splatná do konce září 2024, druhá do konce ledna 2025. --------- 🇬🇧 Wednesday | 17:10 | 120 min | Prague 3 | beginner to open level Weekly classes are led by qualified Irish dance teacher Tereza Bernardová (T.C.R.G.). This competition group is designed for dancers interested in Irish dance competitions and exams from advanced beginners to open level. It is a closed small group of dancers working at their own level towards their goals with individual approach and guidance. All this in a friendly and supportive atmosphere. New people interested in competing under the inSpiral Dance Company should first contact the teacher directly at: tereza@inspiraldance.net Payment for tuition is divided into two parts = 2x 9000 CZK (it is possible to divide it into installments after prior agreement). The first part is due by the end of September 2024, the second by the end of January 2025.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page