top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Sean nós dancing (začáteč.) | 10 týdnů

Sean nós dancing (beginners) | 10 weeks

  • Začalo 21. 2.
  • 3 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

Popis

Lekce Sean-nós dancingu jsou určené všem, kteří se chtějí u tance bavit a zároveň se něco přitom naučit. Sean-nós znamená v překladu “starý styl”, a jde o sólový styl irského tance, který je charakteristický uvolněným tanečním přednesem. Krokové kombinace se tančí blízko k podlaze a tanečníci rytmicky ladí s hudebním doprovodem. Někteří tanečníci jsou tiché, jemné povahy, jiní jsou odvážnější a jejich styl je údernější. Sean nós dancing je plný volnosti a nabízí prostor pro individuální interpretaci hudby. Tento kurz je navržen pro úplné začátečníky i tanečníky s předchozí zkušeností s tímto stylem. Vyučovat se budou základní taneční kroky a krokové kombinace, na kterých se tanečníci seznámí a procvičí si tuto novou dovednost. Výuka obsáhne co rozmanitý krokový repertoár a položí tak základ pro budoucí tříbení osobního tanečního projevu a rozvoj vlastního stylu v této aktivitě. Cílem je seznámit tanečníky s sean nós dancingem a položit základy dalšímu osobnímu rozvoji v tomto stylu. Propojit práci nohou s hudbou v různé rychlosti. 🇬🇧Classes of Sean-nós dancing are designed for everyone who wants to enjoy dancing and learn something in the process. Sean-nós, translated as "old style," refers to a solo style of Irish dance characterized by a relaxed dance presentation. Footwork combinations are executed close to the floor, and dancers synchronize rhythmically with the musical accompaniment. Some dancers have quiet and gentle personalities, while others are bolder, showcasing a more impactful style. Sean-nós dancing is full of freedom, offering space for individual interpretation of the music. This course is designed for complete beginners as well as dancers with previous experience in this style. Basic dance steps and combinations will be taught, allowing dancers to become acquainted with and practice this new skill. The instruction will cover a diverse repertoire of steps, laying the foundation for the future refinement of personal dance expression and the development of an individual style in this activity. The goal is to introduce dancers to Sean-nós dancing and establish the groundwork for further personal development in this style. The objective is to connect footwork with music at various speeds.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page