top of page

Sean nós dancing (pokročilí) | 10 týdnů

Sean nós dancing (advanced) | 10 weeks

  • Začíná 2. 10.
  • 3 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

8 volných míst


Popis

Lekce Sean-nós dancingu jsou určené všem, kteří se chtějí u tance bavit a zároveň se něco přitom naučit. Sean-nós znamená v překladu “starý styl”, a jde o sólový styl irského tance, který je charakteristický uvolněným tanečním přednesem. Krokové kombinace se tančí blízko k podlaze a tanečníci rytmicky ladí s hudebním doprovodem. Někteří tanečníci jsou tiché, jemné povahy, jiní jsou odvážnější a jejich styl je údernější. Sean nós dancing je plný volnosti a nabízí prostor pro individuální interpretaci hudby. Tento kurz je navržen pro tanečníky, kteří již mají předchozí zkušenosti s tímto stylem a chtějí posunout své dovednosti na vyšší úroveň. Stěžejním bodem je propojení hudby a tance, procvičování a praktikování konkrétních krokových kombinací nově v jigovém rytmu. Cílem je poskytnout účastníkům prostor a podporu pro rozvoj jejich jedinečného tanečního stylu. Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná do začátku kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. 🇬🇧Classes of Sean-nós dancing are designed for everyone who wants to enjoy dancing and learn something in the process. Sean-nós, translated as "old style," refers to a solo style of Irish dance characterized by a relaxed dance presentation. Footwork combinations are executed close to the floor, and dancers synchronize rhythmically with the musical accompaniment. Some dancers have quiet and gentle personalities, while others are bolder, showcasing a more impactful style. Sean-nós dancing is full of freedom, offering space for individual interpretation of the music. This course is tailored for dancers who already have prior experience with this style and aim to elevate their skills to a higher level. The focal point is the connection between music and dance, practicing and refining specific steps in jig rhythm. The goal is to provide participants with space and support for the development of their distinct dance style. The course is limited to a set number of participants. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible before the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page