top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Sean nós dancing (pokročilí) | 10 týdnů

Sean nós dancing (advanced) | 10 weeks

  • Začalo 21. 2.
  • 3 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

Popis

Lekce Sean-nós dancingu jsou určené všem, kteří se chtějí u tance bavit a zároveň se něco přitom naučit. Sean-nós znamená v překladu “starý styl”, a jde o sólový styl irského tance, který je charakteristický uvolněným tanečním přednesem. Krokové kombinace se tančí blízko k podlaze a tanečníci rytmicky ladí s hudebním doprovodem. Někteří tanečníci jsou tiché, jemné povahy, jiní jsou odvážnější a jejich styl je údernější. Sean nós dancing je plný volnosti a nabízí prostor pro individuální interpretaci hudby. Tento kurz je navržen pro tanečníky, kteří již mají předchozí zkušenosti s tímto stylem a chtějí posunout své dovednosti na vyšší úroveň. Stěžejním bodem je propojení hudby a tance, procvičování a praktikování vlastního repertoáru kroků v rámci konkrétních cvičení. Zvláštní důraz je kladen na schopnost improvizace a rozvoj vlastního tanečního projevu. Cílem je poskytnout účastníkům prostor a podporu pro rozvoj jejich jedinečného tanečního stylu. Předpoklad je, že tanečníci po absolvování kurzu odejdou s větší dávkou sebevědomí při vlastním vystoupení a budou flexibilnější ve spojení s hudebním doprovodem, což jim pomůže zářit na tanečním parketu. 🇬🇧Classes of Sean-nós dancing are designed for everyone who wants to enjoy dancing and learn something in the process. Sean-nós, translated as "old style," refers to a solo style of Irish dance characterized by a relaxed dance presentation. Footwork combinations are executed close to the floor, and dancers synchronize rhythmically with the musical accompaniment. Some dancers have quiet and gentle personalities, while others are bolder, showcasing a more impactful style. Sean-nós dancing is full of freedom, offering space for individual interpretation of the music. This course is tailored for dancers who already have prior experience with this style and aim to elevate their skills to a higher level. The focal point is the connection between music and dance, practicing and refining their own repertoire of steps through specific exercises. Special emphasis is placed on improvisation skills and the development of one's unique dance expression. The goal is to provide participants with space and support for the development of their distinct dance style. It is assumed that dancers, upon completing the course, will leave with increased confidence in their own performances and will be more flexible in connection with the musical accompaniment, enabling them to shine on the dance floor.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page