top of page

Sólové tance 2 (12 týdenní kurz)

Solo dances 2 (12 weeks)

  • Začíná 16. 9.
  • 5 400 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

4 volných míst


Popis

Pondělí | 18:15 | 90 min | 12 týdnů | Praha 3 | začátečník Máte-li zájem věnovat se irskému step dancingu v soutěžní nebo nesoutěžní podobě, tento kurz je skvělým začátkem. Cílem tohoto kurzu je naučit se výběr sólových tanců v tzv. soft shoes a hard shoes v beginner úrovni a zároveň rozvíjet a procvičovat základní kroky a kombinace obou stylů po technické stránce. Výuka obsáhne tance Single jig, Slip jig a tradiční setový tanec St. Patrick's Day. Zároveň se budou opakovat již naučené tance z předchozího kurzu (Reel, Light jig, Heavy jig). Výstupem je tanečník, který ovládá základní taneční techniku a tance v beginner úrovni (kromě tance Hornpipe) a zvládá zatančit sám naučené tance. Tento kurz navazuje na 12 týdenní kurz irského step dancingu - Sólové tance 1. Zároveň je vhodný pro zájemce o tento taneční styl, kteří ovládají základní kroky v soft shoes (promenáda, sidestep, seskoky, přeskoky...) a v heavy shoes (shuffles, tipy v jigovém rytmu) a mají zájem se učit konkrétní sólové tance. Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná do začátku kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. ------------ 🇬🇧 Monday | 18:15 | 90 min | 12 weeks | Prague 3 | beginner If you are interested in taking up Irish step dancing competitively or non-competitively, this course is a great place to start. The aim of this course is to learn a selection of solo dances in soft shoes and hard shoes at the beginner level, and at the same time to develop and practice the basic steps and combinations of both styles from a technical point of view. The tuition covers dances Single jig, Slip jig and traditional set dance St. Patrick's Day. At the same time, previously taught dances (Reel, Light jig, Heavy jig) will be repeated. The output is a dancer who masters the basic dance technique and dances at the beginner level (except the Hornpipe dance) and is able to perform all dances alone. This course follows the 12-week course of Irish step dancing - Solo dances 1. It is also suitable for those interested in this dance style who master the basic steps in soft shoes (promenade, sidestep, jumps, jumps...) and in heavy shoes (shuffles , tips in jig rhythm) and are interested in learning specific solo dances. The course is limited to a set number of participants. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible before the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page