top of page

🎶 Jiggle Jigs ☘️ [Pondělí | Monday]

Irské tance pro děti (10-15 let) | Irish dance for kids (age 10-15)

  • Začíná 2. 10.
  • 6 820 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

10 volných míst


Popis

Pondělí | 16:15 | 60 min | Praha 2 | úplný začátečník Lekce pro děvčata a chlapce od 10 do 15 let, úplné začátečníky, jsou startovní čárou pro další rozvoj v irském sólovém tanci. Tanečníci se učí základním pohybovým principům, které zapojují do tanečních kroků. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování nových tanečních kroků v tzv. soft shoes, rytmickou část, protažení na závěr. Vnímáme jedinečnost každé osobnosti. Každý má svůj čas na zpracování nové dovednosti. Jakmile tanečník ovládá základní kroky v soft shoes (přeskoky, sedmičky, promenáda, seskoky), dostává se k prvním sólovým tancům v tzv. soft shoes (celkem čtyři). Jakmile ovládají alespoň dva tance v beginner úrovni (basic reel a light jig), doporučujeme docházet dvakrát týdně a začít s irským stepem. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme zdarma (pozn. celková částka již tuto lekci zahrnuje). Kontaktujte nás pro bližší informace: info@inspiraldance.net Platba je rozdělená na dvě části - 2x 3410 Kč. První polovina je splatná do začátku výuky (2.října 2023), druhá do konce ledna 2024. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 20% z celkové částky. ----- Monday | 16:15 | 60 min | Prague 2 | complete beginner We welcome all girls and boys, between ages 10 and 15, complete beginners. These lessons provide foundation for further development in Irish solo dance. Dancers learn basic movement principles, which they incorporate into the first dance steps. The program of each lesson consists of warming up and dynamic stretching of the whole body, learning and practicing new dance steps in so-called soft shoes, a rhythmic part and cool down stretching at the end. We perceive the uniqueness of each personality and allow own time to process a new skill. When dancers master the basic steps in soft shoes (jumps, sevens, promenade, hop back), they progress to learning the first solo dances in the soft shoes (there are four in total). Once they have mastered at least two dances at the beginner level (basic reel and light jig), we recommend to add another lesson in the week and start learning Irish tap. You can register for these lessons at any time during the year. We offer the first lesson for free (note that the total amount already includes the 1st trial lesson). Contact us for more information: info@inspiraldance.net


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

    +420604704538

    info@inspiraldance.net

bottom of page