top of page

Irský step | Rhythm&Fun

pondělí | 17:10 | 60 min | Praha 3 | Beginner+

  • Začíná 16. 9.
  • 4 250 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

5 volných míst


Popis

Pravidelné lekce irského stepu pro všechny, kteří již ovládají alespoň základy irského step dancingu, nebo klasického stepu. Jde o lekce nesoutěžního charakteru, s cílem být v kondici a zároveň aktivovat hormony štěstí a dobré nálady jak jinak než tancem. Krátké zahřátí vystřídá rytmická a technická rozcvička, prozkoumáme prvky a taneční kroky v různých rytmech a úrovních irského stepu, a využijeme je v krátkých tanečních kreacích. Zaměříme se i na celkovou prezentaci, tedy abychom u toho dobře vypadali. Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 4250 Kč (po předchozí domluvě je možné rozdělit na splátky). První část je splatná do konce září 2024, druhá do konce ledna 2025. ----------------- 🇬🇧 Monday | 17:10 | 60 mins | Prague 3 | Beginner+ Regular Irish step dance classes for everyone who has mastered at least the basics of Irish step dancing or traditional tap dancing. These non-competitive classes aim to keep you fit and boost your happiness and mood through dance. Each session begins with a short warm-up followed by a rhythmic and technical drill. We'll explore elements and dance steps in various rhythms and levels of Irish tap, incorporating them into short dance routines. We also focus on overall presentation, ensuring we look good while dancing. The payment for the classes is divided into two parts: 2x 4250 CZK (installments can be arranged upon prior agreement). The first part is due by the end of September 2024, and the second part by the end of January 2025.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page