top of page

Irský step dancing | Beginner-Primary

Irish step dancing | Basic-Primary level

  • Začíná 17. 9.
  • 6 750 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

8 volných míst


Popis

Úterý | 17:00 | 90 min | Praha 3 | beginner, primary Pravidelné lekce irského step dancingu, sólového stylu, který kombinuje tanec v tzv. soft shoes a irský step, na beginner-primary úrovni. Výstupem je tanečník, který ovládá základní taneční techniku a tance v beginner a primary úrovni a zvládá zatančit sám naučené tance v různém tempu. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování taneční techniky a tanců v tzv. soft shoes a heavy shoes, vlastní protažení na závěr. Tyto lekce doporučujeme po ukončení 12 týdenního kurzu irského step dancingu - Sólové tance 2. Zároveň je vhodný pro zájemce o tento taneční styl, kteří již mají předchozí zkušenost s irským sólovým tancem v beginner/primary. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme pro nováčky zdarma. Kontaktujte nás pro bližší informace: info@inspiraldance.net Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 6750 Kč. První část je splatná do konce září 2024, druhá do konce ledna 2025. ------------ 🇬🇧Tuesday | 17:00 | 90 min | Prague 3 | beginner, primary These are weekly lessons of Irish step dancing, a solo style that combines dancing in so-called soft shoes and Irish tap, at a beginner-primary level. The outcome of these lessons is a dancer who masters the basic dance technique and dances at the beginner and primary level and manages to dance solo at different speeds. The program of each lesson includes warm up and dynamic stretching of the whole body, teaching and practicing dance techniques and dancing in so-called soft shoes and heavy shoes, stretching at the end. We recommend these lessons after completing the 12-week course of Irish step dancing - Solo dances 2. At the same time, it is suitable for those interested in this dance style who already have previous experience with Irish solo dance. You can register for these lessons at any time during the year. We offer the first lesson for free for new members. Contact us for more information: info@inspiraldance.net Payment for tuition is divided into two parts = 2x 6750 CZK. The first part is due by the end of September 2024, the second by the end of January 2025.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page