top of page

HappyTots ☘️ Irské tance pro děti 4+

HappyTots ☘️ Irish dance for kids 4+

  • Začíná 17. 9.
  • 3 960 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

6 volných míst


Popis

Úterý | 15:45 | 60 min | Praha 3 | úplný začátečník Vítáme všechny taneční nadšence, holčičky i kluky, ve věku 4 let a starší. Tyto lekce jsou startovní čárou a otevírají dveře do světa irského tance. Malí tanečníci se učí základním pohybovým principům, které postupně zapojují do prvních tanečních kroků a kombinací a u toho si užívají spoustu legrace se svými kamarády. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování nových tanečních kroků v tzv. soft shoes a protažení na závěr. Vnímáme jedinečnost každé osobnosti. Každý má svůj čas na zpracování nové dovednosti. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme nováčkům zdarma.. Kontaktujte nás pro bližší informace: info@inspiraldance.net Platba je rozdělená na dvě části - 2x 3960 Kč. První polovina je splatná do konce září 2024, druhá polovina do konce ledna 2025. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 10% z celkové částky. ----- Tuesday | 15:45 | 60 min | Prague 3 | complete beginner 🇬🇧We welcome all dance enthusiasts, girls and boys, aged 4 and older. These classes are the starting point and open the door to the world of Irish dance. Young dancers learn basic movement principles, which they gradually incorporate into their first dance steps and combinations, all while having lots of fun with their friends. Each class includes a warm-up and dynamic stretching of the entire body, learning and practicing new dance steps in soft shoes, and a final stretch. We recognize the uniqueness of each individual. Everyone has their own pace for processing new skills. You can enroll in these classes at any time throughout the year. We offer the first lesson free for newcomers. Contact us for more information at: info@inspiraldance.net Payment is divided into two parts – 2x 3960 CZK. The first half is due by the end of September 2024, and the second half by the end of January 2025. If two siblings enroll, we offer a 10% discount on the total amount.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page