top of page

Ceilí tance 1 | 10 týdnů

Ceilí dancing 1 | 10 weeks

  • Začíná 7. 3.
  • Od 2 500 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

11 volných míst


Popis

🇨🇿 Tento kurz je ideální pro ty, kteří milují tradiční irskou hudbu a chtějí se naučit společenské tance. Během 10 týdnů se společně ponoříme do světa Ceilí tanců, procvičíme základní kroky a kombinace, abyste se mohli s jistotou pohybovat na tanečním parketu. Vaši paměť posílíme výběrem oblíbených tanců, které budeme pravidelně procvičovat. Naučené tance budete schopni využít na tancovačkách, koncertech a dalších společenských akcích. Kurz je vhodný také pro děti (doporučený věk 8+). Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti ani partner. Lekce probíhají v uvolněné a přátelské atmosféře s hlavním cílem naučit se základy irského společenského tance, umět je využít v praxi a hlavně si to užít. 🇬🇧This course is ideal for those who love traditional Irish music and want to learn social dances. Over 10 weeks, we will immerse ourselves in the world of Ceilí dances, practicing basic steps and combinations so that you can confidently navigate the dance floor. We will strengthen your memory by selecting favorite dances, which will be regularly practised. The learned dances can be danced at social gatherings, concerts, and other social events. The course is also suitable for children (recommended age 8+). No prior experience or partner is needed. Classes take place in a relaxed and friendly atmosphere with the main goal of learning the basics of Irish social dance, being able to use them in practice, and, most importantly, enjoying the experience.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page