top of page

Busy Bees 🐝 Irské tance pro děti 4+

Irish dance for kids 4+

  • Začíná 17. 9.
  • 3 960 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

10 volných míst


Popis

Úterý | 15:45 | 60 min | Praha 3 | začátečník Do této lekce přibíráme děti od 4 let přímo z lekcí "Happy Tots", nebo kteří ovládají základní kroky v tzv. soft shoes (přeskoky, sedmičky, promenáda, seskoky). Jako pilné včelky rozvíjejí již známé pohyby a učí se další nové krokové kombinace. Postupně se dostávají k prvním tancům v tzv. soft shoes na úrovni beginner. Doporučujeme docházet dvakrát týdně a začít se seznamovat s irským stepem (1x lekce soft shoes a 1x lekce irského stepu). Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuka a procvičování nových tanečních kroků, protažení na závěr. V "Busy Bees" vedeme výuku zábavnou formou. Malí tanečníci si osvojují základy irského tance a učí se první sólové tance. Postupně obsáhnou 4 tance v tvz. soft shoes a 2-3 v tzv. hard shoes (irský step). Platba za výuku je rozdělená na dvě části = 2x 3960 Kč. První část je splatná do konce září 2024, druhá do konce ledna 2025. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 10% z celkové částky. ---------- 🇬🇧Tuesday | 16:45 | 55 min | Prague 3 | beginner We accept children from the age of 4 directly from the "Happy tots" lessons, or those who can dance basic steps in the soft shoes (jumps, sevens, promenade, jumps) to this class. As diligent bees, they develop already known movements and learn other new combinations. They gradually get to the first solo dances in soft shoes at the beginner level. When they master at least two dances at the beginner level (basic reel and light jig), we recommend to add a second class per week and start learning hard shoe dancing (1x soft shoes lesson and 1x hard shoe lesson per week). The program of each lesson includes warm up and dynamic stretching of the whole body, learning and practicing dance steps, cool down stretching at the end. At "Busy bees" we are keeping it fun&cool. Little dancers learn the basics of Irish dancing and learn their first solo dances. They gradually cover 4 dances in soft shoes and 2-3 in hard shoes (Irish step). The total fee is divided into two payments = 2x 3960 CZK. The first part is due before the end of September 2024), the second by the end of January 2025. We offer a special discount of 10% off the total fee in case of registering two siblings at the same time.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page