top of page

12 týdenní kurz - Sean nós dancing

12 week course - Sean nós dancing

  • Začíná 4. 10.
  • 3 600 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

12 volných míst


Popis

Středa | 19:15 | 60 min | 12 týdnů | Praha 2 | všechny úrovně Chcete se u tance bavit a zároveň se něco přitom naučit. Sean-nós je sólový styl irského tance charakteristický uvolněným tanečním přednesem. Krokové kombinace se tančí blízko k podlaze a tanečníci rytmicky ladí s hudbou. Někteří tanečníci jsou tiché, jemné povahy, jiní jsou odvážnější a jejich styl je údernější. Sean nós dancing je plný volnosti a nabízí prostor pro vlastní interpretaci hudby. Tento kurz je určen úplným začátečníkům i těm pokročilým, kteří se chtějí naučit základům tohoto volného stylu, nebo se v něm chtějí dál rozvíjet. Cílem je naučit se základní kroky, postupně je zapracovat do tanečních kombinací a ty dále procvičovat za doprovodu hudby a postupně si budovat svůj osobitý styl. Lekce vedou Tereza Bernardová a Markéta Utišilová, které se obě učili tomuto stylu od různých tanečních kapacit přímo v Irsku a vyučují a vystupují s ním doma i v zahraničí. Tanečníci, kteří již navštěvují jiné pravidelné lekce nebo krátkodobé kurzy v rámci inSpiral Dance Company získávají levnější cenu 3120Kč. Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná do začátku kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. --------- Wednesday | 19:15 | 60 min | 12 week | Prague 2 | all levels Do you want to have fun while dancing and learn something at the same time. Sean nós dancing is full of freedom and offers space for own interpretation of the music. The steps are danced close to the floor and dancers rhythmically match the music. Some dancers are quiet, gentle in nature, others are bolder and their style is more striking. This course is ideal for a complete beginners as well as advanced dancers who want to learn the basics of this style and develop further in it. The goal is to learn the basics and gradually build the dance combinations, further practice them with music and develop own unique style. The lessons are led by Tereza Bernardová and Markéta Utišilová, who both learned this style from accomplished dancers in Ireland and teach and perform it at home and abroad. Dancers who already attend other regular lessons or short-term courses within the inSpiral Dance Company get a cheaper price of 3120 CZK. The number of participants in this course is limited. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible before the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

    +420604704538

    info@inspiraldance.net

bottom of page