top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

10 týdenní kurz - Sólové tance 1

10 week course - Solo dances 1

  • Začalo 22. 4.
  • 4 500 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

Popis

Středa | 18:00 | 90 min | 10 týdnů | Praha 3 | začátečník Máte-li zájem věnovat se irskému step dancingu v soutěžní nebo nesoutěžní podobě, tento kurz je skvělým začátkem. Cílem tohoto kurzu je naučit se výběr sólových tanců v tzv. soft shoes a hard shoes v beginner úrovni a zároveň procvičovat základní kroky a kombinace obou stylů po technické stránce. V tomto kurzu bychom rádi obsáhli tance Reel, Light jig a Heavy jig. Výstupem je tanečník, který ovládá základní taneční techniku v reelovém a double jigovém rytmu, a zvládá zatančit sám naučené tance. Tento kurz doporučujeme po absolvování našeho 10 týdenního kurzu irského step dancingu pro úplné začátečníky. Případně zájemcům o tento taneční styl, kteří ovládají základní kroky v soft shoes (promenáda, sidestep, seskoky, přeskoky...) a v heavy shoes (shuffles, tipy v jigovém rytmu). Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná do začátku kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. ---------- Monday | 18:00 | 90 min | 10 weeks | Prague 3 | beginner If you are interested in taking up Irish step dancing competitively or non-competitively, this course is a great place to start. The aim of this course is to learn a selection of solo dances in soft shoes and hard shoes at the beginner level, and practice the basic steps and combinations of both styles from a technical point of view. This course will cover dances - Reel, Light jig and Heavy jig. The output is a dancer who masters the basic dance technique in reel and double jig rhythm, and is able to dance those dances alone. We recommend this course after completing our 10 week course - Irish solo dancing for complete beginners. Alternatively to those interested in this dance style who can dance the basic steps in soft shoes (promenade, sidestep, jumps, jumps...) and in heavy shoes (shuffles, tips in a jig rhythm). The course is limited to a set number of participants. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible before the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page