top of page

Úvod do sólového tance (10 týdenní kurz)

Introduction to solo dancing (10 weeks)

  • Začíná 30. 9.
  • 4 500 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

8 volných míst


Popis

Pondělí | 18:00 | 90 min | 10 týdnů | Praha 3 | úplný začátečník Pokud jste někdy chtěli zkusit irský sólový tanec, tolik líbivý styl, který možná znáte z proslulých tanečně-hudebních show Riverdance či Lord of the dance, tyto lekce vás nastartují tímto směrem. Irský step dancing obsahuje rovnou dva styly - tzv. soft shoes a hard shoes. Zatímco tanec v soft shoes je podobný např. baletu, tanec v hard shoes je irský step. Není potřeba mít předchozí taneční zkušenost, ale je dobré vědět, že irský tanec je dynamická aktivita. Cílem tohoto krátkého kurzu je naučit se a ukotvit základní kroky a kombinace obou stylů v beginner úrovni. Procvičovat je v různých tanečních rytmech. Výstupem je tanečník připravený se učit sólové tance v beginner úrovni. Po absolvování nabízíme pokračování v navazujícím kurzu -> 12 týdenní kurz - Sólové tance 1, ve kterém se naučené kroky z tohoto kurzu aplikují přímo v tancích a dále se procvičuje kroková technika v obou stylech - soft shoes a irském stepu. Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná do začátku kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. ------------ 🇬🇧 Monday | 18:00 | 90 min | 10 weeks | Prague 3 | complete beginner If you've ever wanted to try Irish solo dancing, the much-loved style you may know from the famous shows Riverdance or Lord of the dance, these lessons will start you off. Irish step dancing covers two styles - the so-called soft shoes and hard shoes. While dancing in soft shoes is similar to e.g. ballet, dancing in hard shoes is simply said Irish tap. No previous dancing experience is necessary for this course, however be aware that Irish dancing is a dynamic activity. The aim of this short course is to learn and practise basic steps and combinations of both styles in different dance rhythms at the beginner level. The outcome is a dancer ready to learn solo dances at the beginner level. We offer then to continue in the follow-up course -> 12-week course - Solo dances 1, in which the steps learned from this course are applied directly into dances and the technique is practiced in both styles - soft shoes and Irish step. The course is limited by number of participants. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible until the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page