top of page
Tento kurz již začal, ale můžete si rezervovat zbývající schůzky.

10 týdenní kurz - hra na tin/low whistle

10 week course - Learn how to play the tin/ low whistle

  • Začalo 28. 11.
  • 3 000 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

3 volných míst


Popis

Úterý | 17:30 | 60 min | 10 týdnů | Praha 3 | začátečník Výuka kurzu bude probíhat na tin/ low whistle v ladění d. Účastníci si osvojí technické základy hry na tento nástroj (trojkombinace dýchání, prstoklad, nasazování jazykem). Teoreticky i prakticky se seznámí se základními druhy irských skladeb (tunů), typickou ornamentací a vyzkouší si souhru s doprovodným nástrojem. Učení tunů bude probíhat pro Irsko typickým odposlechem, případně z not (podle preference). V případě zájmu se budeme věnovat také improvizaci. Na konci kurzu budou účastníci ovládat základy hry na whistle, získají povědomí o irské hudbě a zvládnou zahrát alespoň 5 jednodušších skladeb. Co s sebou: Tin / low whistle v ladění d tužka poznámkový blok Počet účastníků v kurzu má stanovený limit. Platba za kurz musí být provedená jednorázově a je splatná před začátkem kurzu. Přihlášení je možné pouze do začátku kurzu. ------------ Tuesday | 17:30 | 60 min | 10 weeks | Prague 3 | beginner The course will be taught on tin/ low whistle in d tuning. Participants will learn the basics of playing this instrument (triple combination of breathing, fingering, tongue insertion). Theoretically and practically, they will get to know the basic types of Irish compositions (tunes), typical ornamentation and try out the interplay with the accompanying instrument. Learning the tunes will take place by listening, which is typical for Ireland, or from sheet music (according to preference). We will also cover improvisation if you are interested. At the end of the course, participants will have mastered the basics of playing the whistle, gained an awareness of Irish music and will be able to play at least 5 simpler pieces. What you need to bring into the class: Tin/low whistle in D pen notebook The course is limited by number of participants. The payment for the whole course is due before the start of the course. Registration is only possible until the beginning of the course.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net

bottom of page