top of page

10 týdenní kurz - úvod do Ceilí tanců

10 week course - introduction to Ceilí dancing

  • Začíná 5. 10.
  • Od 2 250 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

14 volných míst


Popis

Pokud máte rádi tradiční irskou hudbu a chtěli byste se seznámit blíže s irským společenským tancem, pak toto je kurz pro vás. Během 10 týdnů vám představíme základní kroky a kombinace pro tzv. ceilí tance a naučíme vás je používat na tanečním parketě. Vaší paměť posílíme výběrem oblíbených tanců, při kterých budete procvičovat tuto novou taneční dovednost. Naučené tance i základní kroky budete schopni po tomto kurzu využít na nejedné tancovačce nebo koncertě oblíbené irské kapely. Příležitost k tanci se vždycky najde. Vítání jsou začátečníci i děti (doporučený věk 8+). Nejsou vyžadovány žádné zkušenosti ani partner. Lekce jsou velmi uvolněné a hlavním cílem je naučit se základy irského společenského tance (ceilí) umět je použít v akci a v neposlední řadě si to užít. V ceně kurzu je zahrnutý i studijní materiál. -------- If you like traditional Irish music and would like to learn more about Irish social dancing, then this is the course for you. During 10 weeks, we will introduce you to the basic steps and combinations for so-called ceilí dancing and teach you how to use them on the dance floor. We will strengthen your memory by a selection of popular dances, during which you will practice this new dance skill. You will be able to use the learned material at a number of occasions, whether it is an Irish social dance event or a concert of your favorite Irish band. There is always an opportunity to dance. Beginners and children are welcome (recommended age 8+). No experience or partner required. The lessons are very relaxed and the main aim is to learn the basics of Irish social dancing (ceilí) to be able to use them in action and last but not least to enjoy it all. Study material is also included in the course price.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 2 - Vinohrady

    +420604704538

    info@inspiraldance.net

bottom of page