background image
 

Taneční kurzy

Vyberte si z naší nabídky tanečních kurzů a přihlaste se už dnes. Potřebujete poradit? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

KURZY PRO DĚTI

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Vy, kteří nás ještě neznáte a chystáte se poprvé navštívit některou z našich lekcí nabízíme první lekci ZDARMA. Kurzovné po vás budeme chtít až po první lekci, ale přihlášku ještě před první návštěvou.

Přihlášku naleznete zde. 

 

KURZY PRO DĚTI

Irské tance pro děti (6 – 12 let) - KDK1

Hlavní zaměření je na současný sólový irský tanec tzv. irský step dancing v jeho nesoutěžní i soutěžní formě pro kluky a holky. V průběhu kurzu si děti osvojí kroky a krokové kombinace v základní a mírně pokročilé úrovni v měkkých botách i ve stepkách. Okrajově se dostane i na společenskou formu tzv. ceilí tance a tradiční sólový styl sean nós dancing. Důraz je kladen na správné držení těla, přirozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky. V případě zájmu lze chodit i 2x týdně. V druhé lekci se upevňují a prohlubují získané znalosti a pracuje se na taneční technice. 

Úroveň: úplní začátečníci, začátečníci, mírně pokročilí
Den | Hodina: úterý | 15:45 - 16:45
První lekce: 11.9.2018
Místo konáni: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 2160 Kč (út) / 3260 Kč (út+st)
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: úterní lekce se nekonají: 30.10., 25.12., 1.1. 

Irské tance pro děti (9 – 15 let) - KDK2

Zaměření lekcí je převážně na oblíbenou sólovou formu irského tance - tzv. irský step dancing v beginners a primary úrovni. V rámci lekcí děti pracují s již naučenými tanci z beginners úrovně, upevňují si známé základní kombinace a postupně se seznamují s krokovými prvky a ucelenými tanci v primary úrovni v tzv. soft a heavy shoes. V lekcích se pracuje i na choreografiích, se kterými se případně vystupuje při různých příležitostech. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla. V neposlední řadě jsou děti vedeny k rozvoji vlastního tanečního projevu.V případě zájmu lze chodit i 2x týdně. V druhé lekci se upevňují a prohlubují získané znalosti a pracuje se na taneční technice. 

Úroveň: mírně pokročilí
Den/Hodina: úterý / 16:45 - 17:45
První lekce: 11.9.2018 
Místo konáni: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 2160 Kč (út) / 3260 Kč (út+st)
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: úterní lekce se nekonají: 30.10., 25.12., 1.1.  

Irské tance pro děti (6 – 15 let) - KDK3

Tyto lekce jsou doplňkovou lekcí pro tanečníky úterních kurzů KDK1 a KDK2, kteří mají zájem docházet 2x týdně. V těchto lekcích se procvičuje naučený materiál, dále jsou děti vedeny k lepšímu tanečnímu provedení a správnému držení těla při irském tanci. 

Úroveň: začátečníci, mírně pokročilí
Den | Hodina: středa | 16:00 - 17:00
První lekce: 3.10.2018
Místo konání: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 3260 Kč (út+st)
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: středeční lekce se nekonají: 24.10., 31.10., 28.11., 19.11., 2.1., 30.1.? 

Irské tance pro děti (7-16 let) – MOST

Současný sólový irský tanec tzv. irský step dancing (znáte např. ze show Lord of the Dance), kroky a krokové variace v základní a mírně pokročilé úrovni v měkkých botách i ve „stepkách“, a také výuka ceilí tanců (společenské tance). Dále pak vedení ke správnému držení těla, přirozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky. Do výuky bude zařazena i příprava na soutěže a vystoupení.

Úroveň: úplní začátečníci, začátečníci, mírně pokročilí
Den | Hodina: čtvrtek | 16:00 – 17:30
První lekce: září 2018
Místo konání: Středisko Volného Času, Albrechtická 414, Most
Cena: 3300,- Kč
Období: 1.pololetí 
Lektor:  
Poznámka: Na tyto lekce se hlásí přímo přes SVČ Most 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Irský step dancing - soft shoes pro úplné začátečníky

Lekce jsou určeny všem zájemcům o irský tanec a to především jeho sólovou formu v měkkých botách (soft shoes). Tento kurz seznámí účastníky se základními kroky a později ucelenými tanci v různých rytmech v začátečnické úrvoni. Okrajově dojede i na lehké společenské tance - 2-handové tance a ceilí tance. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: úplní začátečníci
Den | Hodina: úterý | 18:00 - 19:00
První lekce: 11.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2700 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 30.10., 25.12., 1.1.

Irský step dancing - step pro úplné začátečníky

Tyto lekce nabízí úvod do irského stepu, seznámení se se základními kroky a postupně celými sólovými tanci v začátečnické (beginner) úrovni.  Postupně se představují tři taneční rytmy - jig, reel, hornpipe. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení.

Úroveň: úplní začátečníci
Den | Hodina: středa | 18:00 - 19:00
První lekce: 12.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2550 Kč 
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 5.12., 26.12., 2.1.

Irský step dancing - soft shoes - B/P

Tato lekce je určená pro tanečníky v beginner a v primary úrovni. V rámci lekcí se pracuje se sólovými tanci v těchto úrovních, upevňují se základní krokové kombinace a postupně se představují pokročilejší taneční prvky. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla. Zájemci o soutěžení jsou připravováni na soutěže v irských tancích. 

Úroveň: beginner, primary
Den | Hodina: středa | 19:00 - 20:00
První lekce: 12.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2550  Kč
Období: 1. pololetí 
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 5.12., 26.12., 2.1.

Irský step dancing - step - B/P

Tato lekce je určená pro tanečníky v beginner a v primary úrovni. Nabízí procvičení základních krokových kombinací v různých rytmech (jig, hornpipe, reel) a upevňuje taneční techniku, přirozený pohyb a správné držení těla. Pracuje se na ucelených sólových tancích v daných úrovních. Výuka dále zahrnuje vybrané tradiční sety. Zájemci o soutěžení jsou připravováni na soutěže v irských tancích. 

Úroveň: beginner, primary
Den | Hodina středa | 20:00 - 21:00
První lekce: 12.9.2018
Místo konání ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2550 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 5.12., 26.12., 2.1.

Irský step dancing – step - I

Tyto lekce jsou určeny pro tanečníky v již pokročilé (intermediate) úrovni. V lekcích se pracuje s naučenými tanci - heavy jig a hornpipe v intermediate úrovni, a vybranými tradičními setovými tanci, rozebírá se stepová taneční technika a kladen je důraz i na přirozený pohyb a správné držeí těla. Zájemci o soutěžení jsou připravováni na soutěže v irských tancích. 

Úroveň: intermediate
Den | Hodina pondělí | 20:00 - 21:00
První lekce: 10.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2700 Kč 
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 29.10., 24.12., 31.12.

Irský step dancing – soft shoes - I/O

V tomto kurzu se pracuje na soutěžních tancích v soft shoes v intermediate a open úrovni. V rámci lekcí rozebírají taneční prvky a krokové kombinace daných úrovní, tanečníci jsou vedeni k přirozeného pohybu a správnému držení těla, stejně tak se pracuje i na náležitém technickém provedení, posílení a protažení celého těla. Zpestřením jsou soutěžní týmové tance - 2-hand a 3 hand reel. Zájemci o soutěžení jsou připravováni na soutěže v irských tancích. 

Úroveň: intermediate a open
Den | Hodina: pondělí | 19:00 - 20:00
První lekce: 10.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2700 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 29.10., 24.12., 31.12. 

Irský step dancing – step - O

Výuka se zaměřuje na irský step v jeho soutěžní podobě v open úrovni. Tanečníci zde pracují s vybranými stepovými tanci, včetně moderních a tradičních setových tanců,  upevňují si prvky a krokové kombinace charakteristické pro tuto úroveň. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla. Zájemci o soutěžení jsou připravováni na soutěže v irských tancích. 

Úroveň: open
Den | Hodina pondělí | 18:00 - 19:00
První lekce: 10.9.2018
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2700 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor:  
Poznámka: Lekce se nekonají: 29.10., 24.12., 31.12.

Stalo se

14. 05. 2018
březen a duben v inSpiral
08. 03. 2018
inSpiral leden-únor 2018

Novinky

01. 09. 2018
Summer inSpiral 2018
16. 08. 2018
pár informací k výuce irských tanců tento podzim

Kalendář

Žádné údálosti v kalendáři.