background image
 

Taneční kurzy

Vyberte si z naší nabídky tanečních kurzů a přihlaste se už dnes. Potřebujete poradit? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Vy, kteří nás ještě neznáte a chystáte se poprvé navštívit některou z našich lekcí nabízíme první lekci ZDARMA. Kurzovné po vás budeme chtít až po první lekci, ale přihlášku ještě před první návštěvou.

Přihlášku naleznete zde. 

KURZY PRAHA

Irské tance pro děti (6 – 12 let) - SOLO1

Hlavní zaměření je na současný sólový irský tanec tzv. irský step dancing v jeho nesoutěžní i soutěžní formě. V průběhu kurzu si děti osvojí kroky a krokové kombinace v základní a mírně pokročilé úrovni v měkkých botách i ve stepkách. Důraz je kladen na správné držení těla, přirozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky.

Úroveň: začátečníci, mírně pokročilí
Den | Hodina: úterý | 15:45 - 16:45
První lekce: 12.9.2017
Místo konáni: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 2280 Kč (út) 
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová | Karel Fous
Poznámka: Doporučujeme kombinovat s kurzem: Irské tance pro děti (6-15 let) - TEAM3 

Irské tance pro děti (9 – 15 let) - SOLO2

Zaměření lekcí je převážně na oblíbenou sólovou formu irského tance - tzv. irský step dancing v beginners a primary úrovni. V rámci lekcí děti pracují s již naučenými tanci z beginners úrovně, upevňují si známé základní kombinace a postupně se seznamují s krokovými prvky a ucelenými tanci v primary úrovni v tzv. soft a heavy shoes. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla. V neposlední řadě jsou děti vedeny k rozvoji vlastního tanečního projevu.

Úroveň: začátečníci /mírně pokročilí
Den/Hodina: úterý / 16:45 - 17:45
První lekce: 12.9.2017 
Místo konáni: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 2280 Kč (út) 
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová / Karel Fous
Poznámka: Doporučujeme kombinovat s kurzem: Irské tance pro děti (6-15 let) - TEAM3

Irské tance pro děti (6 – 15 let) - TEAM3

Tyto lekce jsou doplňkovou lekcí pro tanečníky, kteří navštěvují úterní lekce SOLO1 a SOLO2. V těchto lekcích se procvičuje naučený materiál, dále jsou děti vedeny k lepšímu tanečnímu provedení a správnému držení těla při irském tanci. 

Úroveň: začátečníci | mírně pokročilí
Den | Hodina: středa | 16:00 - 17:00
První lekce: 1.11.2017
Místo konání: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Cena: 1100 Kč 
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová | Andrej Mikulka
Poznámka: Lekce neprobíhají každou poslední středu v měsíci! Doporučujeme kombinovat s kurzy: Irské tance pro děti SOLO1 nebo SOLO2

Irský step dancing - soft shoes pro úplné začátečníky

Úvod do irského step dancingu v tzv. soft shoes. Taneční technika a sólové tance v beginners úrovni. Tento kurz seznámí účastníky se základními kroky a později ucelenými tanci v různých rytmech. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: úplní začátečníci
Den | Hodina: úterý | 18:00 - 19:00
První lekce: 12.9.2017
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2850 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor: Andrej Mikulka | Karel Fous
Poznámka:  

Irský step dancing - soft shoes - B

Zaměření lekcí je převážně na oblíbenou sólovou formu irského tance - tzv. irský step dancing v beginners úrovni v tzv. soft shoes, plus seznámení se s pár lehkými irskými společenskými tanci. V rámci lekcí se pracuje s naučenými tanci z beginners úrovně, upevňují se známé základní krokové kombinace a postupně se představují krokové prvky a ucelené tance v primary úrovni. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: Beginners
Den | Hodina: pondělí | 20:00 - 21:00
První lekce: 11.9.2017
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 2850 Kč 
Období: 1. pololetí 
Lektor: Tereza Bernardová | Andrej Mikulka
Poznámka:  

Irský step dancing - step - B

Výuka je cílena na zpracování sólových stepových tanců v začátečnické úrovni včetně jednoduších tradičních setů. Pracuje se se třemi tanečními rytmy - jig, reel, hornpipe. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: úplní začátečníci, začátečníci
Den | Hodina středa | 18:00 - 19:00
První lekce: 13.9.2017
Místo konání ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 3000 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová | Andrej Mikulka
Poznámka:  

Irský step dancing – soutěžní - P

Výuka zahrnuje soutěžní sólové tance v soft a heavy shoes v primary úrovni, výběr tradičních setů a týmové tance. Lekce jsou vedeny jako příprava na soutěže. V rámci lekcí se pracuje s naučenými tanci v primary úrovni, upevňují se základní krokové kombinace a postupně se představují krokové prvky a ucelené tance v intermediate úrovni. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: primary
Den | Hodina středa | 19:00 - 21:00
První lekce: 13.9.2017
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 6000 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová | Andrej Mikulka
Poznámka:  

Irský step dancing – soutěžní - I/O

Výuka se zaměřuje na soutěžní sólové tance v soft a heavy shoes v intermediate a open úrovni, výběr tradičních a moderních setů a týmové tance. Lekce jsou vedeny jako příprava na soutěže. V rámci lekcí se pracuje s naučenými tanci v intermediate a open úrovni, upevňují se základní i pokročilé krokové kombinace. Vedle přirozeného pohybu a správného držení těla je v lekcích kladen důraz na náležité technické provedení, posílení a protažení celého těla.

Úroveň: intermediate a open
Den | Hodina: pondělí | 19:30 - 21:00
První lekce: 11.9.2017
Místo konání: ZŠ Brána Jazyků, Uhelný trh, Praha 1
Cena: 5700 Kč
Období: 1. pololetí
Lektor: Tereza Bernardová | Andrej Mikulka
Poznámka:  

KURZY MOST

Irské tance pro děti (7-14 let) – začátečníci

Současný sólový irský tanec tzv. irský step dancing (znáte např. ze show Lord of the Dance), kroky a krokové variace v základní úrovni v měkkých botách i ve „stepkách“ a také úvod do ceilí tanců (společenské tance). Dále pak vedení ke správnému držení těla, přirozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky. V případě zájmu bude nabídnutá možnost soutěžení

Úroveň: začátečníci
Den | Hodina: čtvrtek | 16:00 – 17:00
První lekce: září 2017
Místo konání: Středisko volného času, Albrechtická 414, Most
Cena: 2900,- Kč
Období: 1.pololetí 
Lektor: Tereza Bernardová
Poznámka:  

Irské tance pro děti (9-16 let) – mírně pokročilí

Současný sólový irský tanec tzv. irský step dancing (znáte např. ze show Lord of the Dance), kroky a krokové variace v základní a mírně pokročilé úrovni v měkkých botách i ve „stepkách“, a také výuka ceilí tanců (společenské tance). Dále pak vedení ke správnému držení těla, přirozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky. Do výuky bude zařazena i příprava na soutěže a vystoupení.

Úroveň: mírně pokročilí
Den | Hodina: čtvrtek | 16:45 – 18:00
První lekce: září 2017
Místo konání: Středisko volného času, Albrechtická 414, Most
Cena: 3300,- Kč
Období: 1.pololetí 
Lektor: Tereza Bernardová
Poznámka:  

Stalo se

27. 12. 2017
říjen-prosinec v inSpiral
22. 12. 2017
veselé vánoce a štastný nový rok 2018

Novinky

17. 09. 2017
článek o T.Bernardové v Celtic Life International
02. 05. 2017
Rozhovor s Terezou Bernardovou - Noviny Prahy 12

Kalendář

27. - 28. 01. 2018
Antwerp feis
28. - 28. 01. 2018
Maturitní ples GPJP
01. - 01. 02. 2018
Maturitní ples AŘP