background image
 

Přihláška

Nyní se můžete hlásit online do tanečních kurzů inSpiral Dance Company v Praze, Plzni a v Mostě. V případě, že Vám během pár dní nedojde potvrzující e-mail s číslem účtu, zašlete seznam kurzů a kontaktní údaje ještě jednou na info@inspiraldance.net Aktuální rozvrh je platný od 11.9.2017.

Zasláním vyplněné přihlášky projevujete zájem o vybraný kurz. Platbou kurzovného Vám rezervujeme místo ve Vámi vybraném kurzu. Kurzovné je splatné před zahájením výuky bankovním převodem. Číslo účtu Vám bude zasláno během pár dní na e-mail uvedený ve Vaší přihlášce. V případě, že se některý kurz pro nedostatek zájmu neotevře, bude vráceno kurzovné za daný kurz v plné výši. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete chtít po první lekci v kurzu pokračovat, bude Vám vráceno kurzovné v plné výši. Po předchozí domluvě je možné zaplatit po začátku lekcí nebo rozdělit kurzovné na splátky.  Případný zájem projevte v poznámce.

Svěřená data v přihlášce budou použita pouze a jen pro potřeby taneční školy a s výjimkou případné registrace na taneční soutěže nebudou poskytnuta jiným subjektům. Taneční škola nepožaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti přihlášeného věnovat se některé z vybraných tanečních aktivit nabízených v taneční škole inSpiral Dance Company. Předpokládáme však, že každý zájemce či jeho zákonný zástupce si s ohledem na aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře.


Praha

Most
Stalo se

27. 12. 2017
říjen-prosinec v inSpiral
22. 12. 2017
veselé vánoce a štastný nový rok 2018

Novinky

17. 09. 2017
článek o T.Bernardové v Celtic Life International
02. 05. 2017
Rozhovor s Terezou Bernardovou - Noviny Prahy 12

Kalendář

27. - 28. 01. 2018
Antwerp feis
28. - 28. 01. 2018
Maturitní ples GPJP
01. - 01. 02. 2018
Maturitní ples AŘP