background image
 

Přihláška do kurzu

Nyní se můžete hlásit online do pražských tanečních kurzů inSpiral Dance Company v Praze. V případě, že Vám během pár dní nedojde potvrzující e-mail s číslem účtu, zašlete seznam vybraných kurzů a kontaktní údaje ještě jednou na info@inspiraldance.net Aktuální rozvrh je platný od 1.2.2019.

Zasláním vyplněné přihlášky projevujete zájem o vybraný kurz. Platbou kurzovného Vám rezervujeme místo ve Vámi vybraném kurzu. Kurzovné je splatné před zahájením výuky bankovním převodem. Číslo účtu Vám bude zasláno během pár dní na e-mail uvedený ve Vaší přihlášce. V případě, že se některý kurz pro nedostatek zájmu neotevře, bude vráceno kurzovné za daný kurz v plné výši. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete chtít po první navštívené lekci v kurzu pokračovat, bude Vám vráceno kurzovné v plné výši. Po předchozí domluvě je možné zaplatit po začátku lekcí nebo rozdělit kurzovné na splátky.  Případný zájem projevte v poznámce.

Taneční škola nepožaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti přihlášeného věnovat se některé z vybraných tanečních aktivit nabízených v taneční škole inSpiral Dance Company. Předpokládáme však, že každý zájemce či jeho zákonný zástupce si s ohledem na aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře.

Osobní informace uvedné v přihlášce budou zpracovány a uchovány v soukromé databázi taneční školy pro účel komunikace s návštěvníky lekcí / případně s jejich zákonnými zástupci a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimkou je poskytnutí některých osobních údajů za účelem registrace tanečníka na taneční soutěže a zkoušky.

Během lekcí, seminářů, vystoupení, společenských akcí a podobných událostí pořádaných naší školou mohou být pořizovány fotografie a/nebo video záznamy za účelem dokumentace a archivace aktivit inSpiral Dance Company. Vybraný materiál je zveřejněn na školním webu a sociálních sítích nebo například pro propagační a marketingové účely. Pokud si tanečník nepřeje být součástí fotografie nebo video nahrávky, on nebo jeho rodič/zákonný zástupce by se měl vyjádřit pověřené osobě během pořizování materiálu. 


Praha

Stalo se

14. 05. 2018
březen a duben v inSpiral
08. 03. 2018
inSpiral leden-únor 2018

Novinky

01. 09. 2018
Summer inSpiral 2018
16. 08. 2018
pár informací k výuce irských tanců tento podzim

Kalendář

21. - 21. 02. 2019
Maturitní ples Gymnázia Oty Pavla
09. - 09. 03. 2019
Ples města Votice
06. - 07. 04. 2019
Bratislava Easter feis