background image
 

Přihláška

Nyní se můžete hlásit online do tanečních kurzů inSpiral Dance Company v Praze a v Mostě. V případě, že Vám během pár dní nedojde potvrzující e-mail s číslem účtu, zašlete seznam kurzů a kontaktní údaje ještě jednou na info@inspiraldance.net Aktuální rozvrh je platný od 5.2.2018.

Zasláním vyplněné přihlášky projevujete zájem o vybraný kurz. Platbou kurzovného Vám rezervujeme místo ve Vámi vybraném kurzu. Kurzovné je splatné před zahájením výuky bankovním převodem. Číslo účtu Vám bude zasláno během pár dní na e-mail uvedený ve Vaší přihlášce. V případě, že se některý kurz pro nedostatek zájmu neotevře, bude vráceno kurzovné za daný kurz v plné výši. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete chtít po první lekci v kurzu pokračovat, bude Vám vráceno kurzovné v plné výši. Po předchozí domluvě je možné zaplatit po začátku lekcí nebo rozdělit kurzovné na splátky.  Případný zájem projevte v poznámce.

Svěřená data v přihlášce budou použita pouze a jen pro potřeby taneční školy a s výjimkou případné registrace na taneční soutěže nebudou poskytnuta jiným subjektům. Taneční škola nepožaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti přihlášeného věnovat se některé z vybraných tanečních aktivit nabízených v taneční škole inSpiral Dance Company. Předpokládáme však, že každý zájemce či jeho zákonný zástupce si s ohledem na aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře.


Praha

Most
Stalo se

14. 05. 2018
březen a duben v inSpiral
08. 03. 2018
inSpiral leden-únor 2018

Novinky

01. 05. 2018
BSS 2018

Kalendář

14. - 14. 07. 2018
Rognac feis
01. - 05. 08. 2018
inSpiral Irish Dance Summer School
18. - 24. 08. 2018
Bernard's Summer School